Doel

ONZE GENEN

Bij MTD voelen we ons niet alleen verantwoordelijk voor de continuïteit van ons eigen bedrijf en personeel, maar ook voor de impact die we hebben op het milieu. Lokaal, nationaal en internationaal.

Wij kiezen bewust voor onze eerlijke en praktische benadering van vaak besproken onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaatneutraliteit.

Natuurlijke ontwikkeling
Voor een bedrijf dat al meer dan 35 jaar bestaat, is maatschappelijk verantwoord ondernemen iets dat zich op een volkomen natuurlijke manier ontwikkelt. MTD wordt gedreven door pure passie, service en kwaliteit, niet alleen door onze diensten. Wij streven met pure passie naar perfecte oplossingen: precies de juiste oplossing voor de juiste situatie en tegen de juiste prijs. MTD kan beschouwd worden als de logische keuze voor elke tijdelijke wateroplossing. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Het hele team werkt samen aan oplossingen. Met meer dan 35 jaar ervaring weten wij als geen ander dat de perfecte oplossing alleen tot stand komt door effectieve samenwerking met klanten, medewerkers, leveranciers en niet te vergeten de (eind)gebruikers van onze waterinfrastructuur en diensten. Door het behalen van het ISO 9001 certificaat kan MTD consistente kwaliteit garanderen en op gestructureerde wijze verbeteringen doorvoeren. Ongeveer 100 medewerkers werken 24/7 bij MTD om wereldwijd op tijd de beste tijdelijke waterinfrastructuuroplossingen te leveren. Ons team speelt hierbij een cruciale rol. Door een systeem van risicobeoordeling en -evaluatie toe te passen, kunnen wij de veiligheid en arbeidsomstandigheden van onze medewerkers voortdurend verbeteren. MTD is gecertificeerd volgens de Health & Safety-normen en heeft deze methoden in de organisatie geïmplementeerd.

Mensenrechten
MTD erkent bovendien het belang van de mensenrechten en respecteert de door de Verenigde Naties aangenomen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wij zijn vastbesloten ons bedrijf op verantwoorde wijze uit te oefenen en weigeren elke vorm van kinderarbeid door de vingers te zien. Niet binnen ons bedrijf en niet bij onze leveranciers.

Milieubeleid
In ons milieubeleid heeft MTD de principes van onze benadering van het milieu vastgelegd. MTD zal te allen tijde de relevante nationale en internationale milieuwetgeving naleven. Wij zullen alle nationale en internationale wetgeving met betrekking tot afval en transport respecteren. MTD heeft een milieubeheersysteem volgens de ISO 14001-normen. Op die manier zorgt MTD ervoor dat de diensten die aan zijn klanten worden geleverd met respect voor de planeet worden geleverd.

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen

Wij helpen u de beste oplossing te vinden.