WaterBank

Met een wateroverschot in de winter en een tekort in de zomer hebben plattelandsgebieden meer water nodig dan er beschikbaar is. Dit betekent onder meer dat het voor landbouwers steeds moeilijker wordt om hun gewassen te besproeien. Daarom moeten alternatieve bronnen worden gevonden om water te leveren in tijden van schaarste om de groene infrastructuur in stand te houden. Deze problematiek bracht MTD ertoe een manier te bedenken om vraag en aanbod van water weer in balans te brengen en het wateroverschot in tijden van nood duurzaam en circulair te gebruiken. Dit heeft ertoe geleid dat MTD en waterschap De Dommel de Waterbank zijn gestart.

Het concept voor de Waterbank is geïnspireerd op andere bekende en succesvolle platforms waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De Waterbank is een platform dat vraag en aanbod van restwater aan elkaar koppelt. Restwater omvat alle waterstromen die nu nog wegstromen maar voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals regenwater, drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en proceswater. Het platform brengt vraag en aanbod in kaart om verbindingen te leggen in de directe omgeving. Door gebruik te maken van het platform kunnen partijen restwater schenken, krijgen of opslaan voor eigen gebruik op een later moment.

Door vraag en aanbod met elkaar te verbinden, biedt de Waterbank alternatieven voor het gebruik van drinkwater en het oppompen van grond- en oppervlaktewater. Zo blijft er meer drinkwater beschikbaar, hoeft er minder grondwater opgepompt te worden en hoeft er minder afvalwater gezuiverd te worden. De waterbalans weer in balans brengen.

De missie van de WaterBank is om de dagelijkse vraag en aanbod van bruikbaar restwater met elkaar te verbinden door de verschillende bronnen te promoten. De WaterBank werkt met een Keurmerk, dat het duurzaamheidsaspect, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit garandeert en meet.

Het doel van MTD is om ook na de onderzoeksfase betrokken te blijven bij dit programma, om duurzaam en circulair met ons water om te gaan en anderen te ondersteunen. De Waterbank is momenteel alleen in Nederland beschikbaar, maar de ambitie is om naar het buitenland te gaan.

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen

Wij helpen u de beste oplossing te vinden.